Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

aktualne_projekty [26.11.2014 20:16] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Aktuálne prebiehajúce projekty ======
 +
 +
 +**STRÁNKA SA PRIPRAVUJE !!!**
 +
 +
 +Na tejto stránke nájdete prehľad **aktuálnych projektov** v správe [[http://​www.nasa.gov|Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA)]] a [[http://​www.esa.int|Európskej vesmírnej agentúry (ESA)]].
 +
 +
 +V prípade, že hľadaný projekt alebo misia sa v tomto zozname nenachádza,​ je možné, že je už ukončená. V tomto prípade ju skúste nájsť na stránke už [[ukoncene_projekty|ukončených projektov]].
 +
 +
 +//V prípade, že informácie o projekte nie sú spracované,​ budete presmerovaný na domovskú stránku projektu. Kliknite prosím na obrázok.//
 +
 +
 +//​Spracovanie projektov riešime postupne.
 +//
 +
 +
 +
 +
 +
 +**Projekty skúmajúce zemskú atmosféru:​**
 +
 +
 +
 +| AIM|| Aqua|| ARCTAS|| AURA Mission|| CALIPSO|
 +|  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​aim/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202202main_aim.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​aqua/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202203main_aqua.jpg|
 + }}]] ||  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​arctas/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​220488main_arctic.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​aura|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202205main_aura.jpg|
 + }}]] || [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​calipso/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202206main_CALIPSO.jpg|
 + }}]] |
 +| štúdium polárnych oblakov v zemskej mezosfére.|| štúdium kolobehu vody na Zemi|| skúmanie troposféry nad Arktickou oblasťou|| zisťovanie stavu zemskej atmosféry|| zlepšenie schopnosti predvídať klimatické zmeny|
 +| CINDI|| CloudSat|| Cluster (NASA/​ESA)|| EP - TOMS|| Earth Observing 1|
 +| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​cindi/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​221585main_CNOFSmodel_100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​cloudsat/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202210main_cloudsat.jpg|
 + }}]]||  [[http://​sci.esa.int/​science-e/​www/​area/​index.cfm?​fareaid=8|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202211main_cluster.jpg|
 + }}]]|| [[http://​toms.gsfc.nasa.gov/​eptoms/​ep.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202215main_EP-TOMS.jpg|
 + }}]] ||  [[http://​eo1.gsfc.nasa.gov/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202214main_EO-1.jpg|
 + }}]]|
 +| štúdium počasia v rovníkovej oblasti|| detekcia typov mrakov, oblačnosti a zrážkovej činnosti||  3D merania v magnetosfére Zeme||  mapovanie ozónovej vrstvy spektrometrom|| overenie nových pozorovacích metód|
 +| Fire and Smoke|| GOES - N|| GOES - O|| GOES - P|| Geotail mission|
 +| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​fires/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​256431main_socal_fires_100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​goes-n/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202218main_goes.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​GOES-O/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​324534main_GOES-0_100.jpg|
 + }}]] ||  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​GOES-P/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​428808main_goespthumb-100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​pwg.gsfc.nasa.gov/​geotail.shtml|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202217main_geotail.jpg|
 + }}]] |
 +| projekt zameraný na satelitnú pomoc pri ochrane pred požiarmi|| satelit informujúci o vzniku tornád a hurikánov|| satelit novej generácie skúmajúci životné prostredie|| satelit novej generácie skúmajúci životné prostredie || štúdium zemskej magnetosféry|
 +| Gravity Recovery and Climate Experiment|| ICEsat Mission|| J-2X Engine Development|| JASON|| Landsat|
 +|  [[http://​www.jpl.nasa.gov/​missions/​current/​grace.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202220main_GRACE.jpg|
 + }}]]|| [[http://​icesat.gsfc.nasa.gov/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202225main_icesat.jpg|
 + }}]] || [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​j2x/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​498846main_7280%20J2-X%20v3a1_226.jpg|
 + }}]] ||  [[http://​sealevel.jpl.nasa.gov/​mission/​jason-1.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202227main_jason.jpg|
 + }}]]||  [[http://​landsat.gsfc.nasa.gov/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202228main_landsat.jpg|
 + }}]]|
 +| detailné merania gravitačného poľa Zeme||  údaje o nadm. výške ľadu, stratosfer. mrakoch nad pólmi|| projekt skúšky vysoko efektívneho a univerz. raketového motoru|| topografické meranie hladiny oceánov||  družicové pozorovania Zeme (NASA / US Geological Survey)|
 +| NOAA Environmental Satellites|| NOAA-N Prime|| Ocean Surface Topography Mission/​Jason 2|| Operation Ice Bridge|| POES|
 +| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​noaa-n/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202234main_noaa.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​NOAA-N-Prime/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​300650main_NOAA-N-Prime_100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​ostm/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​226997main_ostm-200707-th.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​topics/​earth/​features/​ice_bridge/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​389750main_LarsenIceShelfCropped_100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​goespoes.gsfc.nasa.gov/​poes/​project/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202236main_poes.jpg|
 + }}]]|
 +| predpovede počasia a podnebia|| zobrazovanie a meranie zem. atmosféry a morskej povrch. teploty|| štúdium úrovne morskej hladiny, morské prúdy a ich väzieb na klímu|| vzdušný 3D prieskum polárneho ľadu Arktídy a Antarktídy|| oceánska a atmosferická služba|
 +| SERVIR|| TERRA|| THEMIS|| Timed|| TDRS|
 +|  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​servir/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​276394main_rainfall_trmm_100x75.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​terra/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202255main_terra.jpg|
 + }}]] || [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​themis/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202256main_THEMIS.jpg|
 + }}]] || [[http://​www.timed.jhuapl.edu/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202257main_timed.jpg|
 + }}]] || [[http://​esc.gsfc.nasa.gov/​space-communications/​tdrs.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​481105main_tdrs-100.jpg|
 + }}]]|
 +|  sledovanie a predpoveď globálnych zmien životného prostredia||  všeobecný výskum|| sledovanie atmosféry v blízkosti severného pólu|| štúdium vplyvu Slnka na zemskú atmosféru|| systém satelitov a pozemných staníc zabezpečujúce služby pre obiehajúce satelity|
 +| TC4|| TRMM||    ||||
 +| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​TC4|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202253main_TC4.jpg|
 + }}]]|| [[http://​trmm.gsfc.nasa.gov/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202259main_TRMM.jpg|
 + }}]]||  ||||
 +| štúdium ozónovej vrstvy Zeme z lietadiel a satelitov|| štúdium tropických dažďov||  ||||
 +
 +
 +
 +**Projekty zamerané na štúdium Mesiaca:**
 +
 +
 +
 +| ARTEMIS|| LCROSS|| Lunar Reconnaissance Orbiter|| Lunar Quest Program|| Moon Mineralogy Mapper|
 +|  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​artemis/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​492089main_ARTEMIS_moon_226-170.jpg|
 + }}]]||  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​LCROSS/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​259599main_lcross.jpeg|
 + }}]]||  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​LRO/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​204009main_LRO_firstpic_100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​lunarquest/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​465122main_goddard_labels_100.jpg|
 + }}]] ||  [[http://​m3.jpl.nasa.gov/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​393163main_m3_100.jpg|
 + }}]]|
 +|  štúdium interakcii Mesiaca a Slnka|| potvrdenie / vyvrátenie vodného ľadu na južnom póle Mesiaca|| mapovanie povrchu a hľadanie možných miest pristátia ľudskej posádky|| globálny výskum a testovanie prístrojov pre lunárne misie|| mineralogický prieskum (Chandrayaan-1)|
 +| Mini - RF|| SMART-1||    ||||
 +| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​Mini-RF/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​324696main_lro_chandrayaan-100.jpg|
 + }}]]|| [[http://​solarsystem.nasa.gov/​missions/​profile.cfm?​MCode=SMART-1|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202243main_smart-1.jpg|
 + }}]]||    ||||
 +| hľadanie vodného ľadu na mesačných póloch a skúška nových komun. možností|| test nových technológii,​ skúmanie južého pólu||    ||||
 +
 +
 +
 +**Projekty na štúdium Slnka :**
 +
 +
 +
 +| ARTEMIS|| HINODE (Solar-B)|| RHESSI|| SOHO|| Solar Dinamic Observatory (SDO)|
 +|  [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​artemis/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​492089main_ARTEMIS_moon_226-170.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​solar-b/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202223main_hinode.jpg|
 + }}]]|| [[http://​hesperia.gsfc.nasa.gov/​hessi/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202239main_rhessi.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​soho/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202245main_soho.jpg|
 + }}]]|| [[http://​www.nasa.gov/​mission_pages/​sdo/​main/​index.html|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​210044main_sdoconcept_100px.jpg|
 + }}]]|
 +|  štúdium interakcii Mesiaca a Slnka|| štúdium interakcii medzi slnečným magnetickým poľom a korónou|| štúdium urýchľovania častíc a uvoľňovania energie sln. erupcií|| štúdium Slnka, najmä jadra, koróny|| štúdium vplyvu Slnka na Zem|
 +| Solar Radiation and Climate Experiment|| STEREO||    ||||
 +| [[http://​lasp.colorado.edu/​sorce/​|{{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202246main_sorce.jpg|
 + }}]]|| {{http://​www.nasa.gov/​images/​content/​202249main_STEREO.jpg|
 + }}||    ||||
 +| merania v RTG, UV, viditeľnom,​ IR a celkovo slnečnom žiarení|| 3D obraz Slnka||    ||||
 +
 +
 +
 +V najbližšej dobe pripravujeme:​
 +
 +
 +  * Projekty letov s ľudskou posádkou
 +  * Projekty na štúdium komét a asteroidov
 +  * Projekty na štúdium planétok
 +  * Projekty na štúdium Marsu
 +  * Projekty na štúdium vnútorných planét Slnenčnej sústavy
 +  * Projekty na štúdium vonkajších planét Slnenčnej sústavy
 +  * Ostatné projekty študujúce Slnečnú sústavu
 +  * Projekty astrofyzikálneho charakteru
 +
 + 
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
 +Sondy zamerané na výskum Marsu sú predstavené na stránke [[vyskummarsu|výskumu Marsu]].
 +
 +
 +
 +| **Mariner**|| **Lunar Orbiter**|
 +| [[mariner|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​mariner.jpg|
 + }}]]|| [[lorbiter|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​lunar_orbiter.jpg|
 + }}]]|
 +| Merkúr, Venuša, Mars|| Mesiac a Mars|
 +
 +
 +
 +**Sondy k vonkajším planétam Slnečnej sústavy:
 +
 +**
 +
 +
 +
 +| **Galileo**|| **Voyager**|| **Pioneer**|| **Cassini, Huygens**|
 +| [[galileo|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​galileo.jpg|
 + }}]]|| [[voyager|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​voyager.jpg|
 + }}]]|| [[pioneer|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​pioneer.jpg|
 + }}]]|| [[cassini|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​Cassini.jpg|
 + }}]]|
 +| Jupiter|| vonkajšie planéty,
 +mimo Slnečnú sústavu|| Jupiter a Saturn|| Saturnov mesiac Titan|
 +
 +
 +
 +**Sondy astrofyzikálneho charakteru:
 +
 +**
 +
 +
 +
 +| **Swift**|
 +| [[swift|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​vesmir/​swift.jpg|
 + }}]]|
 +| čierne diery, gama žiarenie|
 +
 +
 +
 + 
 +