Družicový polohový systém (GPS)

V poslednom čase sa dosť často hovorí o družicovom navigačnom systéme označovanom ako GPS (Global Positioning System). Preto sme sa rozhodli ponúknuť Vám informácie o tomto systéme. Naším cieľom nie je poskytnúť Vám vyčerpávajúce odborné informácie o družicových polohových systémoch ale i “laikov” v tomto odbore, oboznámiť s danou problematikou. Pre bližšie technické informácie Vám odporúčame publikáciu “Úvod do družicových polohových systémov”.

Článok spracoval Martin Riška, z publikácie “Škola, Úvod do družicových polohových systémov” od Petra Rapanta Csc. TU Ostrava.