Podmienky na obežnej dráhe

V prostredí “rúry” orbitálneho modulu má posádka podmienky podobné pozemským. Zabezpečuje ich tzv. systém riadenia stavu prostredia a životných podmienok (Enviromental Control and Life Support System, ECLSS), ktorý podľa potreby chladí alebo ohrieva aj časti a systémy modulu. Keďže v kabíne posádky je normálny tlak, astronauti, ktorí majú pracovať v kozmickom priestore, musia najskôr vstúpiť do hermetickej komory situovanej na strednej palube. Tu sa obliekajú do skafandrov a vopred sa nadýchajú čistého kyslíka na niekoľko hodín. “Zásobná” dávka kys1'ka má zamedziť príznakom dekompresie, tzv. “tunelovej choroby”. Ovzdušie v komore sa potom vypustí do priestoru, otvorí sa vonkajší príklop a vzápätí, skôr, ako astronaut vystúpi do kozmu, ku každému skafandru sa pripojí bezpečnostné upútavacie lano. Hermetická komora, tzv. vzduchová zámka, odstránila potrebu dehermetizovania celej kabíny posádky pri výstupe do priestoru na obežnej dráhe.

Posádka na obežnej dráhe pracuje vo všetkých častiach vnútorného priestoru orbitálneho modulu - na prednej letovej palube (v kokpite), na kýlovej i na strednej letovej palube. Celkovo je k dispozícii priestor 71,5 m3. Polohu modulu a manévre na orbite môžu veliteľ a (alebo) pilot riadiť z ktorejkoľvek časti letovej paluby, zatiaľ čo prácu ramena vonkajšieho manipulátora, pokusy v nákladnom priestore a prácu v kozmickom priestore možno kontrolovať iba z kýlovej paluby. Na vykladanie a nakladanie družíc sa bežne používa rameno manipulátora (RMS), no niektoré dopravované telesá sa vykladajú tak, že sa naložia na manipulačnú dosku a jednoducho sa “vyhodia” do priestoru.

Mnohé pokusy sa robia na strednej palube, na ktorej sú aj skladovacie priestory a ktorá slúži aj ako obytný priestor. Tu si posádka pripravuje aj - dnes už veľmi pestrú - stravu, a to dokonca, vďaka rúre, i stravu teplú; spia tu (v bunkách, spacích vakoch alebo jednoducho v zabezpečovacích remeňoch); a napokon je tu aj toaletné zariadenie, takmer také ako na Zemi. Telesné výlučky sa nevypúšťajú, lež uchovávajú vo zvláštnom odpadovom kontajneri. Nie je to kvôli gravitácii ale pre silný prúd vzduchu, ktorý exkrementy do kontajnera “splachuje”. Pri štandardnej asi sedemdňovej dĺžke expedície nemá posádka k dispozícii sprchu, môže si však umývať ruky v malej mise a na umývanie tela používať navlhčené tampóny. Oblečenie členov posádky sa značne ponáša na vzory používané v Skylaboch a kombinézy, nohavice, tričká, šortky, spacie úbory a ostatné súčasti odevov sú v atraktívnych farbách. Či už pre experimenty alebo ako prostriedok obľúbeného trávenia voľného času, astronauti majú v raketopláne vynikajúcu možnosť pozorovať a fotografovať zemský povrch, a to cez dve horné, dve zadné a šesť predných priezorov v kokpite.