Neptún

Neptún je trikrát ďalej od Slnka ako Saturn a o polovicu ďalej ako Urán, doba obeho okolo Slnka je 165 pozemských rokov. Podobne ako ostatné vonkajšie planéty je aj Neptún “veľká plynová guľa”. Neptún sa najviac podobá Uránu aj čo do zloženia. Prevláda vodík a hélium, zatiaľ čo atmosféra je tvorená metánom a čpavkom. O planéte sa vedelo veľmi málo do roku 1989, kedy okolo nej v tesnej blízkosti preletela sonda Voyager 2. Boli potvrdených 6 mesiacov a štyri prstence, potvrdila sa existencia magnetického poľa so sklonom 50° k rotačnej osi a posunutím 9600 km od geometrického stredu planéty. Bola tiež stanovená priemerná teplota na planéte, -178°C. V atmosfére je najnápadnejšia veľká tmavá škvrna. Najviac sa podobá Jupiterovej červenej škvrne čo do polohy aj relatívnej veľkosti. Jedná sa o eliptický útvar, ktorý je pravdepodobne tiež obrouskou búrkou, ktorá sa vyskytuje nad hornou vrstvou oblačnosti. Škvrna obehne planétu raz za 18,3 hodiny o dvýchodu k západu. Južne od škvrny bol po celú dobu preletu sondy pozorovaný útvar, ktorý dostal meno “Skúter”, pretože sa pohyboval rýchlosťou väčšou ako samotná škvrna. Ak pri priblížení Voyageru k planéte boli pozorované prstence aj okolo planéty Neptún. Planétu obklopujú 4 úplné avšak veľmi tenké prstence.

Planéta:
Rovníkový priemer 49528 km
Polárny priemer 48686 km
Hustota 1640 kg/m
Hmotnosť (Zem = 1) 17,14
Objem (Zem = 1) 57,67
Perióda rotácie 19h 10m
Úniková rýchlosť 23,3 km/s
Albedo 0,84
Sklon rovníka k rovine dráhy 29° 34'
Teplota horných vrstiev atmosféry 55 K
Gravitačné zrýchlenie nad mrakmi (Zem = 1) 0,98
Obežná dráha:
Veľká polos 30,06 AU = 4497 . 10 km
Excentricita 0,0097
Sklon dráhy 1° 46'
Siderická obežná doba 164,79 roka
Priemerná obežná rýchlosť 5,43 km/s
Mesiace 8
Najvýznamnejšie zložky atmosféry vodík, hélium, metán
- ďalšie zložky atmosféry čpavok, argón