Slnko

Slnko je hviezda v strede slnečnej sústavy. Má približne päť miliárd rokov, a tak ako doteraz bude svietiť ešte aspoň ďalších päť miliárd rokov. Slnko je žltá hviezda hlavnej postupnosti s priemerom 1,4 milióna kilometrov. Takmer celá pozostáva z vodíka a hélia. V jadre Slnka sa jadrovou reakciou vodík na hélium, pričom sa uvoľňuje energia. Energia prechádza cez radiačnú a konvektívnu zónu k fotosfére (viditeľný povrch), kde opúšťa Slnko vo forme svetla a tepla. Na fotosfére sa často nachádzajú tmavé, relatívne chladné oblasti, ktoré nazývame slnečné škvrny. Zvyčajne sa objavujú v pároch alebo skupinách. Domnievame sa, že ich spôsobujú magnetické polia. Inými druhmy slnečnej aktivity sú erupcie, ktoré zvyčajne súvisia so slnečnými škvrnami, a protuberancie. Erupcie sú krátkodobé výrony plazmy, ktoré sa podľa intenzity delia na tri triedy. Protuberancie sú slučky alebo vlákna plynu vystupujúce zo slnečnej atmosféry; niektoré trvajú niekoľko hodín, iné aj niekoľko mesiacov. Nad fotosférou je chromosféra (vnútorná vrstva) a extrémne riedka koróna (vonkajšia atmosféra), ktorá siaha milióny kilometrov do okolia. Jemné častice unikajúce z koróny sú slnečným vetrom, ktorý prúdi priestorom rýchlosťou stoviek kilometrov za sekundu. Chromosféru a korónu môžeme vidieť zo Zeme, keď dôjde k úplnému zatmeniu Slnka Mesiacom.

Fyzikálne charakteristiky Slnka
Vzdialenosť od Zeme - (AU) 149,6 . 10
- maximálna (v aféliu) 152,1 . 10
- minimálna (v perihéliu) 147,1 . 10
Priemer 1,392 . 10
Priemerná hustota 1400 . 10 kg
Objem 1,412 . 10 km
Perióda rotácie okolo osi - rovník 24d 6h
- póly asi 35d
Sklon osi rotácie k pólu ekliptiky 7° 15'
Gravitácia na povrchu (Zem = 1) 28
pozorovSpektrálna trieda G2V
Žiarivý výkon 3,86 . 10 W
Strená vizuálna hviezdna veľkosť -26,8 mag
Absolútna hviezdna veľkosť +4,71 mag
Priemerná rýchlosť rotácie 1,9 km/s
Úniková rýchlosť 618 km/s
Teplota na povrchu 5700 K
Teplota v jadre 14 . 10