Eyes on the Solar System

“Eyes on the Solar System” je 3D prostredie plné reálnych dát z misií NASA. Zobrazuje celú slnečnú sústavu v reálnom čase. Okrem Slnka, planét a ich mesiacov s precíznymi textúrami, zobrazuje aj väčšie asteroidy a družice (ich 3D modely). Môžete sa voľne pohybovať v priestore a čase. Skúmajte vesmír zo svojho počítača. Sledujte trajektórie planét a družíc alebo sa pozrite, ako vidí slnečnú sústavu Voyager 2. Je to na vás.

Ďalej je dostupná simulácia niektorej z práve prebiehajúcich misií. V čase pristátia Curiosity na Marse tam napríklad bola 3D simulácia priebehu pristávacej sekvencie. Predtým misia GRAIL a JUNO s informáciami o priebehu misie a doterajších výsledkov.

Táto voľne dostupná aplikácia je vytvorená NASA, nájdete ju na stránke eyes.nasa.gov. Spúšťa sa v prehliadači, takže netreba nič sťahovať (je potrebný iba plug-in).

Stručné informácie, download:

  • Jazyk: anglický
  • Obmedzenie: nie je, je potrebná inštalácia plug-inu
  • Domovská stránka: http://eyes.nasa.gov/
  • Vyžadovaný OS: spúšťa sa ako internetová stránka, konkrétny OS nie je uvedený