Metshow

Pomôcka pre pozorovateľov meteorov obsahujúca databázu meteorických rojov zaradených v databáze IMO, umožňuje zistiť aktuálnu polohu radiantu roja, momentálne aktívne roje, dĺžku časti noci, keď je Mesiac nad obzorom, výšku radiantu nad obzorom, “trojuholníky”, výpočet ZHR a ďalšie nástroje.

Autor: Peter Zimnikoval

Stručné informácie, download:

Download programu:  http://www.astrobb.sk/download/MetShow11.zip