SETI(at)home

Projekt SETI, ktorý má za cieľ zachytiť veľkými rádioteleskopmi signály vysielané mimozemskou civilizáciou. Tento program slúži na to, aby sa aj váš počítač spolupracoval na spracovaní malej časti prijatých signálov.

Stručné informácie, download:  

  • Približná veľkosť: 1 MB
  • Jazyk: anglický
  • Obmedzenie: freeware
  • Domovská stránka: http://setiathome.berkeley.edu
  • Operačný systém: Windows, Linux