Sancho a Hidalgo

Poradná skupina ESA navrhla v roku 2004 realizovať projekt stretnutia sondy s planétkou, tj. projekt s názvom Don Quijote (Don Kichot). Projekt predpokladá vypustenie dvoch kozmických sond s názvom Sancho a Hidalgo.

Obe budú vypustené spoločne jednou raketou, avšak sonda Sancho bude navedená na rýchlejšiu dráhu. Akonáhle doletí k cieľovej planétke, bude “zaparkovaná” na obežnej dráhe a po dobu siedmich mesiacov bude študovať jej fyzikálne charakteristiky. Behom sledovania budú k povrchu planétky vyslané penetrátory, akcelelometre, tepelné a elektrické senzory a seizmometre za účelom štúdia jej vnútornej štruktúry. V týchto dňoch prebieha výber vhodnej planétky.

Sonda Sancho potom počká na prílet druhej sondy Hidalgo, ktorá bude navedená na kolíznu dráhu, tzn. že rýchlosťou 10km/s narazí do povrchu planétky. Zrážka poskytne vedcom informácie o vnútornej štruktúre planétky a o ich správaní po umelej zrážke. Na povrchu planétky dôjde k vytvoreniu kráteru. Celá udalosť bude z bezpečnej vzdialenosti sledovaná prístrojom na sonde Sancho, ako aj pozemnými ďalekohľadmi. Predovšetkým bude astronómov zaujímať, ako sa zmenila rotácia a obežná dráha planétky. Tento experiment poskytne údaje o tom, ako sa bude planétka správať po zásahu “raketou”. To umožní navrhnúť a pripraviť obranné systémy proti nebezpečným planetkám.

Misia Sancho + Hidalgo v projekte Don Quijote by mohla byť realizovaná vrámci medzinárodnej spolupráce v rokoch 2010 až 2015.

Vedecký tím projektu si určil tieto ciele: * zistiť vnútornú štruktúru planétky * zistenie mechanických vlastností materiálu planétky * určenie zmien dráhy planéty spôsobené impaktom * určenie hmotnosti planétky, momentu zotrvačnosti * tvar planétky pred a po zrážke * rotáciu planétky pred a po impakte * rozptyl rotácie vo vedľajších osách po zrážke * “veľkoškálové” mineralogické zloženie planétky * mineralogické zloženie a štruktúra * model pre negravitačné sily (ako je napr. Yarkovského efekt)

Cieľom misie bude získať poznatky o vlastnostiach asteroidov, ktoré nebolo možné získať z doterajších kozmických sond. Zároveň by táto misia mala získať údaje, ktoré by boli zásadné v prípade, že by sme museli naozaj odkláňať asteroid na kolíznej dráhe mieriacej k Zemi.

Vhodná planétka síce ešte vybraná nebola, ale scénar misie je vskutku impozantný. Sonda bude dvojdielna.

Prvá časť, nazvaná Sancho, poletí k cieli rýchlejšie a bude výsledne krúžiť okolo asteroidu. Druhá časť sa volá Hidalgo a jej jediným cieľom je do planétky s priemerom približne 500 metrov naraziť rýchlosťou najmenej 10 km/s. Sancho by mal tiež niesť najmenej 4 penetrátory určené k meraniam seizmickej aktivity asteroidu pred a po zrážke s Hidalgom.

Nemenej zaujímavá bude tiež zmena dráhy planétky, spôsobená zrážkou (preto bude vybraná menšia planétka, aby bolo možné tieto merania uskutočniť). Pochopiteľne, časť Sancho bude pri impakte planétku sledovať z bezpečnej vzdialenosti.

Vedecký tým projektu si určil tieto ciele: * zistiť vnútornú štruktúru planétky *zistenie mechanických vlastností materiálu planétky * určenie zmien dráhy planéty spôsobenej impaktom *určenie hmotnosti planétky, momentu zotrvačnosti *tvar planétky pred a po zrážke *rotáciu planétky pred a po impakte *rozptyl rotácie vo vedľajších osiach po zrážke *“veľkoškálové” mineralogické zloženie planétky *mineralogické zloženie a štruktúra *model pre negravitačné sily (ako je napr. Yarkovského efekt)

K zaisteniu týchto úloh ponesie Sancho tieto prístroje: - zobrazovacia kamera - infračervený spektrometer - Ka Transpondér

Penetrátory budú obsahovať: - seizmometer - akcelerometer - tepelný senzor - elektronický senzor

Sondu by na obežnú dráhu mala vypustiť raketa Soyuz niekedy kolem roku 2011.

Zdroj: ESA Autor: Miloš Tichý, www.planetky.cz Preložila: Hana Kapolková