Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sondy:sancho [05.10.2016 18:55] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Sancho a Hidalgo ======
 +
 +
 +[[https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​upimages/​sancho_hidalgo.jpg;​|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​sancho_hidalgo.jpg?​125 |}}]]Poradná skupina ESA navrhla v roku 2004 realizovať projekt stretnutia sondy s planétkou, tj. projekt s názvom Don Quijote (Don Kichot). Projekt predpokladá vypustenie dvoch kozmických sond s názvom Sancho a Hidalgo.
 +
 +Obe budú vypustené spoločne jednou raketou, avšak sonda Sancho bude navedená na rýchlejšiu dráhu. Akonáhle doletí k cieľovej planétke, bude "​zaparkovaná"​ na obežnej dráhe a po dobu siedmich mesiacov bude študovať jej fyzikálne charakteristiky. Behom sledovania budú k povrchu planétky vyslané penetrátory,​ akcelelometre,​ tepelné a elektrické senzory a seizmometre za účelom štúdia jej vnútornej štruktúry. V týchto dňoch prebieha výber vhodnej planétky.
 +
 +Sonda Sancho potom počká na prílet druhej sondy Hidalgo, ktorá bude navedená na kolíznu dráhu, tzn. že rýchlosťou 10km/s narazí do povrchu planétky. Zrážka poskytne vedcom informácie o vnútornej štruktúre planétky a o ich správaní po umelej zrážke. Na povrchu planétky dôjde k vytvoreniu kráteru. Celá udalosť bude z bezpečnej vzdialenosti sledovaná prístrojom na sonde Sancho, ako aj pozemnými ďalekohľadmi. Predovšetkým bude astronómov zaujímať, ako sa zmenila rotácia a obežná dráha planétky. Tento experiment poskytne údaje o tom, ako sa bude planétka správať po zásahu "​raketou"​. To umožní navrhnúť a pripraviť obranné systémy proti nebezpečným planetkám.
 +
 +Misia Sancho + Hidalgo v projekte Don Quijote by mohla byť realizovaná vrámci medzinárodnej spolupráce v rokoch 2010 až 2015.
 +
 +
 +Vedecký tím projektu si určil tieto ciele:
 +* zistiť vnútornú štruktúru planétky
 +* zistenie mechanických vlastností materiálu planétky
 +* určenie zmien dráhy planéty spôsobené impaktom
 +* určenie hmotnosti planétky, momentu zotrvačnosti
 +* tvar planétky pred a po zrážke
 +* rotáciu planétky pred a po impakte
 +* rozptyl rotácie vo vedľajších osách po zrážke
 +* "​veľkoškálové"​ mineralogické zloženie planétky
 +* mineralogické zloženie a štruktúra
 +* model pre negravitačné sily (ako je napr. Yarkovského efekt)
 +
 +
 +
 + ​Cieľom misie bude získať poznatky o vlastnostiach asteroidov, ktoré nebolo možné získať z doterajších kozmických sond. Zároveň by táto misia mala získať údaje, ktoré by boli zásadné v prípade, že by sme museli naozaj odkláňať asteroid na kolíznej dráhe mieriacej k Zemi.
 +
 +Vhodná planétka síce ešte vybraná nebola, ale scénar misie je vskutku impozantný. Sonda bude dvojdielna.
 +
 +Prvá časť, nazvaná **Sancho**, poletí k cieli rýchlejšie a bude výsledne krúžiť okolo asteroidu.
 +Druhá časť sa volá **Hidalgo** a jej jediným cieľom je do planétky s priemerom približne 500 metrov naraziť rýchlosťou najmenej 10 km/s. 
 +Sancho by mal tiež niesť najmenej 4 penetrátory určené k meraniam seizmickej aktivity asteroidu pred a po zrážke s Hidalgom.
 +
 +Nemenej zaujímavá bude tiež zmena dráhy planétky, spôsobená zrážkou (preto bude vybraná menšia planétka, aby bolo možné tieto merania uskutočniť). Pochopiteľne,​ časť Sancho bude pri impakte planétku sledovať z bezpečnej vzdialenosti.
 +
 +Vedecký tým projektu si určil tieto ciele:
 +* zistiť vnútornú štruktúru planétky
 +*zistenie mechanických vlastností materiálu planétky
 +* určenie zmien dráhy planéty spôsobenej impaktom
 +*určenie hmotnosti planétky, momentu zotrvačnosti
 +*tvar planétky pred a po zrážke
 +*rotáciu planétky pred a po impakte
 +*rozptyl rotácie vo vedľajších osiach po zrážke
 +*"​veľkoškálové"​ mineralogické zloženie planétky
 +*mineralogické zloženie a štruktúra
 +*model pre negravitačné sily (ako je napr. Yarkovského efekt)
 +
 +K zaisteniu týchto úloh ponesie Sancho tieto prístroje:
 +- zobrazovacia kamera
 +- infračervený spektrometer
 +- Ka Transpondér
 +
 +Penetrátory budú obsahovať:
 +- seizmometer
 +- akcelerometer
 +- tepelný senzor
 +- elektronický senzor
 +
 +Sondu by na obežnú dráhu mala vypustiť raketa Soyuz niekedy kolem roku 2011.
 +
 +Zdroj: ESA
 +Autor: Miloš Tichý, [[http://​www.planetky.cz/​|www.planetky.cz]]
 +Preložila: Hana Kapolková
 +