Swift

Medzinárodná skupina vedcov z USA, Talianska a Veľkej Británie, využívajúca informácie z astronomickej sondy SWIFT, sa bude zaoberať vzťahmi medzi čiernymi dierami a gama žiarením. Štart sondy je naplánovaný na november tohto roku pomocou nosnej rakety Delta II.

Cieľom misie je urobiť záver nad doterajším 30ročným štúdiom záhadných zábleskov gama žiarenia, ktoré sa svojou jasnosťou dajú prirovnať k súhrnnej jasnosti miliardy miliárd Sĺnk. Družica SWIFT je určená k rýchlemu určeniu polohy týchto zábleskov a k sledovaniu úkazu na rôznych vlnových dĺžkach, skôr ako nadobro zanikne. Doba trvania gama zábleskov sa pohybuje od niekoľko milisekúnd po niekoľko minút. Pozorovaná početnosť výskytu je približne jeden záblesk za deň a jav sa nikdy neopakuje dvakrát na rovnakom mieste. Niektoré takto pozorované záblesky môžu byt práve dôsledkom explózie masívnej hviezdy, pričom dôjde k vzniku čiernej diery.

Na palube družice SWIFT sú 3 ďalekohľady, zaisťujúce rýchle objavenie a komplexné štúdium gama záblesku v rôznych oblastiach elektromagnetického spektra, tj. na rôznych vlnových dĺžkach:

BAT (Burst Alert Telescope), XRT (X-ray Telescope) a UVOT (UV/Optical Telescope).

Družice bude schopná určiť polohu zábleskov gama žiarenia s presnosťou lepšou ako 4´ (oblúkové minúty). Behom 20 až 75 sekúnd po objavení záblesku gama žiarenia sa družica automaticky natočí tak, aby jej ďalekohľady, pracujúce v rentgenovej, viditeľnej a ultrafialovej oblasti spektra, mohli následne úkaz detailne študovať.

SWIFT je prvou astronomickou družicou, ktorá túto úlohu zvládne s vysokou presnosťou a veľmi rýchlo. Do 15 sekúnd po zaregistrovaní gama záblesku odovzdá družica informácie pozemným observatóriám a ďalším astronomickým družiciam, ktoré zahája okamžite podrobnejšie sledovanie. Predpokladá sa ročne detailné štúdium minimálne 100 zábleskov gama žiarenia, najmohutnejších známych explózií vo vesmíre.

Hlavné úlohy družice SWIFT sú: 1.) určenie pôvodu záblesku gama žiarenia, klasifikácia zábleskov a hľadanie nových typov týchto javov, 2.) zisťovanie vplyvu vzniknutej rázovej vlny na okolité prostredie, 3.) využitie zábleskov k štúdiu mladého vesmíru a pod.

Životnosť družice sa predpokladá na 2 roky. Jej detektor žiarenia gama (BAT) je 3krát citlivejší ako aparatúra BATSE na družici Compton Gamma-Ray Observatory.

Preložila: Hana Kapolková