Cefeus (Cepheus, CEP)

Podľa povesti bol Cefeus etiópsky kráľ, jeho manželkou bola krásna Kasiopeja, veľmi pyšná na svoju krasu. Ich dcéru Andromedu oslobodil hrdina Perzeus z pazúrov morskej obludy. Všetci účastníci tejto mýtickej udalosti vytvárajú skupinu súhvezdí na oblohe.

Alfa CEP - Alderamin (Pravé rameno) patri k typu hviezdnych obrov. Je 70x väčší než Slnko a žiari bielim svetlom.

Beta CEP - Alphirk (Crieda) je dvojhviezdou so silnejšou bielou a slabšou modrou zložkou. Prvá z nich je zároveň premennou hviezdou. Jej jasnosť sa mení vo veľmi krátkom intervale a je typom premenných hviezd tohto druhu (typ beta Cephei).

K najzaujímavejším a veľmi významným objektom v tomto súhvezdí patri delta CEP, premenná hviezda s periódou 5,36 dna. Podľa tejto hviezdy označujeme veľkú skupinu premenných hviezd (typu delta Cephei) - Cefeid. Sú to obrovské hviezdy, ktoré menia svoj objem (označujeme to ako pulzáciu).

Rýchlosť pulzov je závislá od ich veľkosti - čím je väčšia, tým pomalšie pulzujú, a tým pomalšie sa mení aj ich jasnosť. Cefeidy slúžia na meranie veľkých vzdialenosti vo vesmíre. Podľa zmien v jasnosti určíme skutočnú svietivosť cefeidy a porovnaním so zdanlivou jasnosťou vypočítame jej vzdialenosť.

Mi CEP - nazývajú pre jej tmavočervenú farbu aj Granatova hviezda. Je to obor s premenlivou svietivosťou.

VV CEP - tvorí dvojicu obrov - bieleho a červeného. Druhy z nich je 2400x väčší než naše Slnko, ma teda priemer 3,34 miliárd Km. Jeho hustota je však len 3 miliardtiny hustoty vody.