Panna (VIRGO, Vir)

Podľa antickej povesti predstavuje toto súhvezdie bohyňu spravodlivosti Astraiu, dcéru boha Dia. V zlatom veku, keď ľudia nemali žiadne zlé vlastnosti, žila táto bohyňa medzi nami. keď však sa človek naučil sebeckosti, začal viesť vojny a keď sa prejavili jeho zlé vlastnosti, všetci bohovia Zem opustili a medzi nimi odišla aj Astracia, ktorú možno vidieť na oblohe v podobe súhvezdia Pany.

Celé súhvezdie má tvar písmena Y položeného na pravom boku. Jeho najjasnejšia hviezda Spica čo znamená klas, je hviezda prvej veľkosti. Jej jasnosť sa mení v období 4 dní asi o 0,1m, čo je spôsobené asi zákrytom jej tmavšej zložky, ktorá obieha okolo nej.

V tomto súhvezdí je veľké množstvo galaxií, lebo sa do tohto smeru premieta jadro nad systému super galaxie, ku ktorému patrí aj maša Mliečna cesta.

Galaxie ktoré je možné pozorovať s malým ďalekohľadom sú: M61, M84, 86, M49, M60, M90 a pekná galaxia M104 Sombrero.

Medzi hviezdami beta a eta sa nachádza jesenný bod, ktorý prechádza Slnko v deň jesennej rovnodennosti