Pastier (Bootes, Boo)

Povesť hovorí o pastierovi, ktorého bratia pripravili o jeho volky. Túlal sa potom svetom, pozoroval prácu roľníkov a pritom prišiel na myšlienku zapriahnuť do pluhu voly a tak uľahčiť ťažkú drinu na poli. Za tento významný čin bol zvečnený na oblohe v podobe súhvezdia Pastier.

Vlastné súhvezdie má podobu detského šarkana. Alfa Boo - Arkturus je najjasnejšou hviezdou jarnej oblohy. Patrí k typu oranžových obrov a povrchovou teplotou 4000K. Jeho priemer je 23x väčší než priemer nášho Slnka, svietivosť je v porovnaní so Slnkom 100x väčšia. Pohybuje sa veľmi rýchlo priestorom, takže za 800 rokov sa na oblohe premiesti o priemer Mesiaca.

V tomto súhvezdí sa nachádza niekoľko zaujímavých dvojhviezd. Najznámejšia je epsilon Boo, pomenovaná Izar. Jej jasnejšia žltá zložka má vo vzdialenosti 2,9“ slabšieho sprievodcu modrej farby. Celá sústava poskytuje pekný pohľad.

V súhvezdí ďalej nájdeme s ďalekohľadom 50mm pekné objekty: - hviezdokopa 5466 8,5mag