Perzeus (Perseus, Per)

Perzeus bol synom boha Dia. Pretože kráľ jeho krajiny sa ho chcel zbaviť, poslal ho aby doniesol hlavu Medúzy. Toto povodne pekne dievča bolo pre svoju pýchu premenene na príšeru so zvieracími zubami a s hadmi namiesto vlasov. Perzeus jej odsekol v spánku hlavu. Okrem toho je známy ďalšími hrdinskými činmi.

Touto oblasťou prechádza jedno z ramien nasej galaxie, a preto tu nájdeme bohaté hviezdne polia. Samo súhvezdie sa podoba nerovnému oblúku, pod ktorý je zavesená hviezda Beta.

Beta Per /čiže Algol/ patri k premenným hviezdam zákrytového typu. To dvojica stálic s priemerom 3,1 a 3,6 nášho Slnka. Obiehajú okolo seba za 2,87 dna. Zatmenie svetlejšej zložky tmavšou trvá takmer 10 hodín.

Známym objektom je tu ďalej dvojitá hviezdokopa Chi a h Per, ktorú za bezmesačnej noci vidíme aj s voľným okom. S hviezdami epsilon a delta Cas vytvára rovnoramenný trojuholník. Veľmi pekný pohľad sa nám naskytne pri jej pozorovaní triédrom alebo zväčšujúcim ďalekohľadom.

Z dvoj hviezd je pozoruhodná najmä eta Per s oranžovou a modrou zložkou, ktoré nám ukáže aj triéder.

Okolo 12 Augusta sa objavujú meteory, ktorých zdanlivý zdroj leží v tomto súhvezdí. Nazývame ich preto Perzidy. Ich činnosť je každým rokom pomerne bohatá, za hodinu môžeme uvidieť asi 50 meteorov.