Poľovné psy (Canes Venatici, CVN)

Súhvezdie určil až Jan Hevelius v r. 1960. Pretože jeho hviezdy patria k 5m, je toto súhvezdie viditeľné len za vynikajúcich podmienok.

Alfa Cvn - Cor Caroli (Srdce Kráľovo) dostala meno od anglického kráľovského astronóma Edmunda Halleyho na pamiatku príchodu Karola II. do Londýna Je to pekná dvojhviezda s bielou a modrou zložkou. Každá z nich je spektroskopickou dvojhviezdou.

Beta Cvn - Asterion - je dvojníkom nášho Slnka, ma podobnú veľkosť, teplotu i hustotu.

Z jasnejších galaktických objektov stoji za zmienku guľová hviezdokopa M3, ktorá sa nachádza v okrajových oblastiach Mliečnej cesty. Je viditeľná už voľným okom, lepšie nám ju ukáže triéder.

V smere súhvezdia poľovné psy sa nachádza pomerne malo hviezd a iných galaktických objektov, pretože leží od nás v smere kolmom na rovinu Mliečnej cesty. Preto tu môžeme uvidieť mnoho extra galaktických objektov, nachádzajúcich sa mimo nasej hviezdnej sústavy.

Zo vzdialených galaxii je najzaujímavejšia M51 - vírová galaxia - ktorá sa nachádza vo vzdialenosti 14 miliónov svetelných rokov. Nájdeme ju južne od hviezdy Benetnash zo súhvezdia Veľkého voza. Pozeráme sa na ňu v smere jej plochy, a preto môžeme pozorovať veľmi dobre jej špirálovitú štruktúru. Jej jasnosť dosahuje 8,1m; na pozorovanie sa hodí silnejší triéder, alebo svetelný ďalekohľad.

Z ďalších galaxii sú zaujímavé a aj stredným ďalekohľadom pozorovateľne M63, M94 a M106.