Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

suhvezdia:suhvezdia [26.11.2014 20:16]
127.0.0.1 externá úprava
suhvezdia:suhvezdia [05.10.2016 18:55]
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Súhvezdia ====== 
- 
- 
-Do tejto rubriky nám prispieva [[[email protected]|Jaroslav Novotný]] momentálne pôsobiací v Poľsku. Rubrika ako dúfame bude pravidelne aktualizovaná. 
- 
- {{ http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​user_upload/​suhvezdia/​novotny.jpg|}} 
-**Predhovor autora:** 
- 
- 
-Každý mesiac na tejto stránke nájdete nové informácie o súhvezdiach,​ ktoré majú nádych mytológie z dávnej doby. 
- 
- 
-Ku popisu súhvezdí budem prikladať obrázky súhvezdí s objektami ktoré sú pozorovateľné ďalekohľadom s min. konf. 50/500 a viac. 
- 
- 
-Ak budem písať o informáciach ku ktorým je lepšia mapa s presnejšími informáciami,​ pozrite sa na môj serwer [[http://​www.novosat.sk|www.novosat.sk]],​ kde sú uložené aj programi a fotografie z pozorovaní na observatóriu. 
-