Veľký voz (Ursa Maior, UMa)

Preklad latinského slova je Veľká medvedica, používa sa často aj u nás. Vytvorili ho staré kultúrne národy v Stredomorí. Podľa gréckej mytológie predstavuje táto medvedica princeznú Callisto, ktorá svojou krásou vzbudila žiarlivosť u bohyne Héry a tá ju premenila na zviera. Pri poľovačke sa raz k nej priblížil jej syn Arkas a namieril na svoju matku kopiju. Vládca bohov Zeus, aby zabránil hroznému činu, premenil Arkasa na malého medveďa (naše súhvezdie Malého voza).

Toto súhvezdie je na našej oblohe zo všetkých najznámejšie. Jednak pre svoju typickú polohu, jednak pre pomerne jasné hviezdy. Je zároveň východiskom pri orientácii na oblohe a pri meraní času pomocou hviezd.

K najznámejším hviezdam tu patrí dvojhviezda dzeta UMa a g UMa pomenovane Mizar a Alkor. Obidve hviezdy sú od seba vzdialené 11 min. a preto sa dajú ľahko rozlíšiť. Mizar sám je dvojhviezdou so zložkami vo vzdialenosti 14“. Rozlíšime ich už silnejším triédrom. Alkor i obidve hviezdy Mizara sú však spektroskopickými dvojhviezdami, takže celá sústava je 6-členná.

Ksi UMa je nádhernou dvojhviezdou so zlatožltými zložkami, ktoré bývajú označované ako “nebeské diamanty”. Obiehajú okolo seba raz za 60 rokov. Každá je opäť spektroskopickou dvojhviezdou.

Planetárna hmlovina M 97 pre svoj zvláštny výzor dostala pomenovanie Sovia hmlovina. Podobá sa hlave tohto vtáka.

V oblasti súhvezdia nájdeme aj niekoľko jasnejších galaxii, z ktorých M81 a M82 sú viditeľné väčším triédrom. Nájdeme ich tak, že spojíme Phekdu a Dubhe myslenou čiarou, ktorú potom predĺžime o rovnakú vzdialenosť smerom za zadnú časť Veľkého voza. Iná galaxia, M 101, vytvára vrchol rovnostranného trojuholníka s hviezdami Benetnash a Mizar.