Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
projekty:apollo:apollo [13.07.2016 11:57]
roman
projekty:apollo:apollo [05.10.2016 18:55] (aktuálne)
Riadok 20: Riadok 20:
  
  
-| [[apollo7|Apollo 7]] || [[apollo8|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo8.jpg|Apollo 8}}]] || [[apollo9|Apollo 9]] || [[apollo10|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo10.jpg|Apollo10}}]]| +| [[apollo7|Apollo 7]] || [[apollo8|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo8.jpg|Apollo 8}}]] || [[apollo9|Apollo 9]] || [[apollo10|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo10.jpg|Apollo10}}]]| 
-| [[apollo11|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo11.jpg|Apollo11}}]] || [[apollo12|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo12.jpg|Apollo12}}]]|| [[apollo13|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo13.jpg|Apollo13}}]] || [[apollo14|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo14.jpg|Apollo14}}]]| +| [[apollo11|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo11.jpg|Apollo11}}]] || [[apollo12|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo12.jpg|Apollo12}}]]|| [[apollo13|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo13.jpg|Apollo13}}]] || [[apollo14|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo14.jpg|Apollo14}}]]| 
-| [[apollo15|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo15.jpg|Apollo15}}]] || [[apollo16|Apollo 16]] || [[apollo17|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo17.jpg|Apollo17}}]] || |+| [[apollo15|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo15.jpg|Apollo15}}]] || [[apollo16|Apollo 16]] || [[apollo17|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​apollo/​logos/​apollo17.jpg|Apollo17}}]] || |