Technické údaje o systéme

Signály vysielané družicami - dve nosné frekvencie:

  • L1 (1575.42 MHz, vlnová dĺžka 19 cm) - štandardný polohový systém
  • L2 (1227.60 MHz, vlnová dĺžka 24 cm) - presný polohový systém.

Frekvencie sú modulované týmito kódmi:

  • C/A - Štandardný polohový systém (využívajú ho civilné príjmače).
  • Má frekvenciu 1.023 MHz
  • P - kód, moduluje obe nosné frekvencie (využíva sa tiež na civilné účely)
  • Má frekvenciu 10.23 MHz
  • Y - kód, je to vlastne šifrovaný P kód armádou (nie je určený pre civilné využitie)

P a Y kód tvoria základ presného polohového systému.

Presnosť systému GPS:

Presnosť polohy, ktorá je stanovená GPS sa môže pohybovať od 100 m do niekoľko centimetrov v závislosti na použitom zariadení, použitom spôsobe merania a spracovania výsledkov merania, na aktuálnej politike Ministerstva obrany USA (kódovanie a degradácia presnosti niektorých systémov).