Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
slsustava:slsustava [10.02.2015 08:53]
roman
slsustava:slsustava [05.10.2016 18:55] (aktuálne)
Riadok 13: Riadok 13:
  
 | **Slnko**|| **Merkúr**|| **Venuša**|| **Zem**|| **Mars**| | **Slnko**|| **Merkúr**|| **Venuša**|| **Zem**|| **Mars**|
-| [[slnko|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​slnko.jpg| +| [[slnko|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​slnko.jpg| 
- }}]]|| [[merkur|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​merkur.jpg| + }}]]|| [[merkur|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​merkur.jpg| 
- }}]]|| [[venusa|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​venusa.jpg| + }}]]|| [[venusa|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​venusa.jpg| 
- }}]]|| [[zem|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​zem.jpg| + }}]]|| [[zem|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​zem.jpg| 
- }}]]|| [[mars|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​mars.jpg|+ }}]]|| [[mars|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​mars.jpg|
  }}]]|  }}]]|
 | **Jupiter**|| **Saturn**|| **Urán**|| **Neptún**|| **( Mesiac )**| | **Jupiter**|| **Saturn**|| **Urán**|| **Neptún**|| **( Mesiac )**|
-| [[jupiter|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​jupiter.jpg| +| [[jupiter|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​jupiter.jpg| 
- }}]]|| [[saturn|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​saturn.jpg| + }}]]|| [[saturn|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​saturn.jpg| 
- }}]]|| [[uran|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​uran.jpg| + }}]]|| [[uran|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​uran.jpg| 
- }}]]|| [[neptun|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​neptun.jpg| + }}]]|| [[neptun|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​neptun.jpg| 
- }}]]|| [[mesiac|{{http://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​mesiac.jpg|+ }}]]|| [[mesiac|{{https://​static.vesmir.sk/​fileadmin/​images/​fotogal/​mesiac.jpg|
  }}]]|  }}]]|