Skylab

Americké orbitálne laboratórium. Bolo vyvinuté z prispôsobeného 3. stupňa rakety Saturn 5. Vypustené bolo 14.5.1973 takmer na kruhovú obežnú dráhu s výškou 435 km. Skylab má hmotnosť 75 ton a skladá sa zo štyroch častí:

Pracovná a obývacia časť: Má objem 301 m, dĺžku 14,7 m, priemer 6,6 m.

Operačná časť: Má objem 17,6 m, dĺžku 5,4 m, priemer 1,7 až 3 m.

Spojovací modul: Má objem 32,3 m,dĺžku 5,3 m, priemer 3 m.

Na palube Skylabu sa uskutičnilo asi 50 experimentov zameraných na lekárske, biologické a technické výskumy, na spektrálny výskum povrchu Zeme a na astronomické výskumy.Na Skylabe sa vystriedali tri posádky dopravené nosnými raketami Saturn.Výsledky všetkých meraní tvoria 72 km magnetofonického záznamu, urobilo sa 40 000 snímok Zeme, 200 000 snímok Slnka. Skylab zanikol vstupom do hustejších vrstiev atmosféry 11.7.1979, jeho zvyšky dopadli do Indického oceánu a na územie západnej austrálie.

Technické údaje stanice:

  • Dátum štartu: 1973-05-14 o 17:30:00 UTC
  • Váha na orbitálnej dráhe: 90607.00 kg