Aktuálne prebiehajúce projekty

STRÁNKA SA PRIPRAVUJE !!!

Na tejto stránke nájdete prehľad aktuálnych projektov v správe Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

V prípade, že hľadaný projekt alebo misia sa v tomto zozname nenachádza, je možné, že je už ukončená. V tomto prípade ju skúste nájsť na stránke už ukončených projektov.

V prípade, že informácie o projekte nie sú spracované, budete presmerovaný na domovskú stránku projektu. Kliknite prosím na obrázok.

Spracovanie projektov riešime postupne.

Projekty skúmajúce zemskú atmosféru:

AIM Aqua ARCTAS AURA Mission CALIPSO
 
			
			   
			
			  
			 
štúdium polárnych oblakov v zemskej mezosfére. štúdium kolobehu vody na Zemi skúmanie troposféry nad Arktickou oblasťou zisťovanie stavu zemskej atmosféry zlepšenie schopnosti predvídať klimatické zmeny
CINDI CloudSat Cluster (NASA/ESA) EP - TOMS Earth Observing 1

			
			 
			
			   
štúdium počasia v rovníkovej oblasti detekcia typov mrakov, oblačnosti a zrážkovej činnosti  3D merania v magnetosfére Zeme  mapovanie ozónovej vrstvy spektrometrom overenie nových pozorovacích metód
Fire and Smoke GOES - N GOES - O GOES - P Geotail mission

			
			
			   
			
			 
projekt zameraný na satelitnú pomoc pri ochrane pred požiarmi satelit informujúci o vzniku tornád a hurikánov satelit novej generácie skúmajúci životné prostredie satelit novej generácie skúmajúci životné prostredie  štúdium zemskej magnetosféry
Gravity Recovery and Climate Experiment ICEsat Mission J-2X Engine Development JASON Landsat
 
			
			  
			   
			 
detailné merania gravitačného poľa Zeme  údaje o nadm. výške ľadu, stratosfer. mrakoch nad pólmi projekt skúšky vysoko efektívneho a univerz. raketového motoru topografické meranie hladiny oceánov  družicové pozorovania Zeme (NASA / US Geological Survey)
NOAA Environmental Satellites NOAA-N Prime Ocean Surface Topography Mission/Jason 2 Operation Ice Bridge POES
predpovede počasia a podnebia zobrazovanie a meranie zem. atmosféry a morskej povrch. teploty štúdium úrovne morskej hladiny, morské prúdy a ich väzieb na klímu vzdušný 3D prieskum polárneho ľadu Arktídy a Antarktídy oceánska a atmosferická služba
SERVIR TERRA THEMIS Timed TDRS
 
			
			  
			  
			 
 sledovanie a predpoveď globálnych zmien životného prostredia  všeobecný výskum sledovanie atmosféry v blízkosti severného pólu štúdium vplyvu Slnka na zemskú atmosféru systém satelitov a pozemných staníc zabezpečujúce služby pre obiehajúce satelity
TC4 TRMM    

			
			 
štúdium ozónovej vrstvy Zeme z lietadiel a satelitov štúdium tropických dažďov  

Projekty zamerané na štúdium Mesiaca:

ARTEMIS LCROSS Lunar Reconnaissance Orbiter Lunar Quest Program Moon Mineralogy Mapper
 
			 
			 
			
			   
 štúdium interakcii Mesiaca a Slnka potvrdenie / vyvrátenie vodného ľadu na južnom póle Mesiaca mapovanie povrchu a hľadanie možných miest pristátia ľudskej posádky globálny výskum a testovanie prístrojov pre lunárne misie mineralogický prieskum (Chandrayaan-1)
Mini - RF SMART-1    

			
			   
hľadanie vodného ľadu na mesačných póloch a skúška nových komun. možností test nových technológii, skúmanie južého pólu    

Projekty na štúdium Slnka :

ARTEMIS HINODE (Solar-B) RHESSI SOHO Solar Dinamic Observatory (SDO)
 
 štúdium interakcii Mesiaca a Slnka štúdium interakcii medzi slnečným magnetickým poľom a korónou štúdium urýchľovania častíc a uvoľňovania energie sln. erupcií štúdium Slnka, najmä jadra, koróny štúdium vplyvu Slnka na Zem
Solar Radiation and Climate Experiment STEREO    

			
			   
merania v RTG, UV, viditeľnom, IR a celkovo slnečnom žiarení 3D obraz Slnka    

V najbližšej dobe pripravujeme:

  • Projekty letov s ľudskou posádkou
  • Projekty na štúdium komét a asteroidov
  • Projekty na štúdium planétok
  • Projekty na štúdium Marsu
  • Projekty na štúdium vnútorných planét Slnenčnej sústavy
  • Projekty na štúdium vonkajších planét Slnenčnej sústavy
  • Ostatné projekty študujúce Slnečnú sústavu
  • Projekty astrofyzikálneho charakteru

 

 

Sondy zamerané na výskum Marsu sú predstavené na stránke výskumu Marsu.

Mariner Lunar Orbiter
Merkúr, Venuša, Mars Mesiac a Mars

Sondy k vonkajším planétam Slnečnej sústavy:

Galileo Voyager Pioneer Cassini, Huygens
Jupiter

mimo Slnečnú sústavu|| Jupiter a Saturn|| Saturnov mesiac Titan|

Sondy astrofyzikálneho charakteru:

Swift
čierne diery, gama žiarenie